Bản đồ Google

  • VT google map 23.11.2018 update2.jpg

Bản đồ Google

Do một số lý do không thể tránh khỏi, bản đồ của Google hiển thị hướng sai cho "Villa Thawthisa the Boutique Hotel".
Chúng tôi đã thông báo cho Google và họ sẽ sớm cập nhật bản đồ.
Hỗ trợ thêm, Vui lòng gọi cho chúng tôi theo số 0094 914501020.