Peta Google

  • 50946566

Peta Google

Disebabkan oleh sebab yang tidak dapat dielakkan, peta Google menunjukkan arah yang salah kepada "Villa Thawthisa Hotel Butik".
Kami telah memaklumkan kepada Google dan tidak lama lagi mereka akan mengemas kini peta seperti itu.
Bantuan lanjut, sila hubungi kami di 0094 914501020.